Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ovsjg

Office of Victim Services and Justice Grants
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ

Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ của DC (ACP), do Office of Victim Services and Justice Grants (Văn phòng Dịch vụ Nạn nhân và Trợ cấp Tư pháp) (OVSJG) quản lý, cung cấp một địa chỉ thay thế hợp pháp cho các cư dân DC đủ điều kiện để duy trì tính bảo mật địa chỉ thực của họ. Chương trình này giúp đỡ những cư dân lo ngại về sự an toàn của mình bằng cách ẩn địa chỉ tuyến phố của họ khỏi hồ sơ công khai, cung cấp một công cụ trong kế hoạch an toàn mở rộng của một cá nhân.

ACP Hoạt Động Như Thế Nào?
Địa Chỉ Thay Thế 
Những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ nhận được thẻ ủy quyền ACP với địa chỉ thay thế. Người tham gia sẽ xuất trình thẻ này cho bất kỳ cơ quan nào của DC thay cho địa chỉ nhà, nơi làm việc hoặc trường học thực của họ. Theo luật, các cơ quan DC phải chấp nhận địa chỉ thay thế.  

Chuyển Tiếp Thư 
ACP sẽ nhận được tất cả first-class mail (thư hạng nhất), certified mail (thư bảo đảm) hoặc registered mail (thư đã đăng ký) của người tham gia và chuyển lại thư đến địa chỉ thực của người tham gia. 

Các giới hạn 
Một địa chỉ thay thế không đảm bảo rằng các cơ quan phi chính phủ khác sẽ không yêu cầu địa chỉ thực của người nộp đơn. Chương trình này không giúp che đi thông tin cá nhân công khai. Ngoài ra, ACP không chuyển tiếp thư rác, bưu kiện hoặc tạp chí; một người bảo vệ quyền lợi hoặc trợ lý giúp nộp đơn có thể giúp người nộp đơn lên kế hoạch để nhận thư đó một cách an toàn. Các giới hạn khác cũng có thể được áp dụng.

Chương Trình Dành Cho Ai?
Một cá nhân có thể đủ điều kiện tham gia ACP nếu họ: 
(1) Lo ngại về sự an toàn của mình; 
(2) Hiện đang (hoặc sẽ sớm) cư trú tại DC; VÀ 
(3) Đã từng bị bạo lực gia đình, tấn công tình dục, đeo bám quá mức hoặc buôn bán người; HOẶC đang làm việc cho một tổ chức có mục đích chính là phục vụ các nạn nhân đã trải qua các hành vi phạm tội trên; HOẶC đang làm việc cho một tổ chức tập trung vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
Người nộp đơn cũng phải đáp ứng các yêu cầu: đã chuyển đi trong vòng 60 ngày qua, dự định chuyển đi trong vòng 30 ngày tới hoặc thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo địa chỉ hiện tại của họ không thể dễ dàng tiếp cập trực tuyến hoặc thông qua hồ sơ công khai. Cả người lớn và trẻ em đều có thể hội đủ điều kiện.

Cách Nộp Đơn Đăng Ký
Các trợ lý giúp nộp đơn luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc, xác minh tình trạng hội đủ điều kiện và chấp nhận đơn đăng ký tại một số cơ quan trên toàn DC. Họ cũng có thể cung cấp các dịch vụ bảo vệ quyền lợi và giúp người nộp đơn xây dựng một kế hoạch an toàn toàn diện dựa trên nhu cầu cá nhân. 

Để tìm hiểu thêm về ACP hoặc gửi đơn đăng ký, hãy liên hệ với trợ lý giúp nộp đơn trong danh sách dưới đây.
Danh Sách Trợ Lý Giúp Nộp Đơn 
 
Các Tài Liệu Tiếp Cận:
Tờ Rơi Chương Trình ACP