ovsjg

Office of Victim Services and Justice Grants
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Private Security Camera Incentive Program FAQs - Vietnamese (Tiếng Việt)

Chương trình Khích lệ Gắn máy Thu hình An Ninh Riêng tư
 
Những câu hỏi/trả lời Thường gặp 
 
1. Tôi có phải mua một loại đặc biệt nào cho hệ thống thu hình an ninh?
Trong khi không có yêu cầu cho một loại hệ thống đặc biệt nào , có một số chi tiết kỹ thuật được đề nghị và tối thiểu phải có.
 
2. Tôi có phải lắp đặt thu hình an ninh  ở một vị trí đặc biệt? 
Máy thu hình cần phải được lắp đặt bên ngoài của tòa nhà.  
 
3. Tiền hoàn trả lại là bao nhiêu?
Người nộp đơn có thể nộp xin hoàn tiền trả lại cho máy thu hình an ninh lên đến $200 cho mỗi thu hình cho xin hoàn tiền trả lại tối đa là $500 cho mỗi địa chỉ của một bất động sản được sử dụng như một nơi cư trú; hoặc $750 mỗi địa chỉ của một bất động sản sử dụng cho bất cứ điều gì khác hơn là một nơi cư trú.
 
4. Tôi có thể được hoàn lại cho nhiều hơn một máy thu hình? 
Đúng. Trong khi có một giới hạn chỉ có một (1) hệ thống thu hình an ninh cho mỗi địa chỉ bất động sản, một hệ thống thu hình có thể bao gồm nhiều máy thu hình. Quý vị có thể nộp xin cho hoàn tiền trả lại cho nhiều hơn một máy thu hình, miễn là số tiền yêu cầu không vượt quá $200 cho mỗi máy thu hình và tổng số không vượt quá $500 cho mỗi địa chỉ của một bất động sản được sử dụng như một nơi cư trú; hoặc $750 mỗi địa chỉ của một bất động sản sử dụng cho bất cứ điều gì khác hơn là một nơi cư trú. 
 
Ví dụ như là:
Một cư dân mua một hệ thống thu hình với hai (2) máy thu hình với giá $200 cho mỗi thu hình. Yêu cầu hoàn trả tiền lại sẽ là $400.
Một cư dân mua một hệ thống thu hình với ba (3) máy thu hình với giá $300 cho mỗi thu hình. Yêu cầu hoàn trả tiền lại sẽ là $500, như là chỉ có $200 là cho phép mỗi máy thu hình, với hoàn tiền lại tối đa là $ 500 cho một địa chỉ cư trú.  
Một doanh nghiệp mua một hệ thống thu hình với sáu (6) thu hình với chi phí $150 cho mỗi thu hình. Yêu cầu hoàn tiền trả lại là $750 như là yêu cầu tối đa cho một doanh nghiệp là $750. 
 
5. Làm thế nào lâu để nhận được tiền hoàn trả lại?
Khi nộp đơn, sẽ mất đến 45 ngày làm việc để nhận được tiền hoàn trả lại nếu đơn xin hoàn tất và phê duyệt.
 
6. Tôi có thể làm thế nào tôi để nộp đơn xin Chương trình khuyến lệ gắn máy thu hình an ninh riêng tư nếu tôi không có một máy vi tính?
Có một số địa điểm trong thành phố cung cấp quyền truy cập vào máy tính. Một danh sách đầy đủ quyền truy cập vào các máy tính miễn phí có thể được tìm thấy tại http://connect.dc.gov/service/public-computer-access. Quý vị cũng có thể nhắn tin chữ “FIND” tới số 83224 hoặc gọi (202) CONNECT (202-266-6328).
 
7. Làm thế nào để Tôi đăng ký máy thu hình của tôi với Sở Cảnh sát DC Metropolitan (MPD)
8. Vào trang https://octo.quickbase.com/db/biickd9gf?a=nwr và hoàn tất mẫu đơn. Những giấy tờ gì tôi cần để nộp xin cho hoàn tiền trả lại? 
Bằng chứng về việc mua các hệ thống thu hình an ninh.  
Bằng chứng đăng ký với MPD.  
Văn bản về sự đồng ý của chủ sở hữu bất động sản, nếu người nộp đơn là người thuê nhà. .
Bằng chứng về lắp đặt, nếu lắp đặt đã được một doanh nghiệp với một giấy phép kinh doanh cơ bản hợp lệ được tham gia vào việc lắp đặt hệ thống an ninh. 
 
 Nếu quý vị có thêm bất cứ câu hỏi nào, xin vui
lòng liên lạc với chương trình tại [email protected] hoặc 202-727-5124.