ovsjg

Office of Victim Services and Justice Grants
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Chương trình Khuyến khích gắn máy Thu hình An ninh Riêng tư

Mô tả Chương trình  
Chương trình Khuyến khích gắn máy Thu hình An ninh Riêng tư, được quản lý bởi Văn phòng Dịch vụ Nạn nhân và Văn phòng Tài trợ Tư pháp, đưa ra một giảm giá cho cư dân, doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và tôn giáo để cài đặt các hệ thống thu hình an ninh trên tài sản của họ và đăng ký chúng với Sở Cảnh sát Đô thị (MPD). Chương trình cung cấp một giảm giá khoảng $200 cho mỗi máy thu hình, vơi một giảm giá tối đa đến $500 cho mỗi địa chỉ cư trú và $750 cho tất cả các địa chỉ khác. Chương trình này được thiết kế để giúp ngăn chặn tội phạm và hỗ trợ thực thi pháp luật với các điều tra. 
 
Các yêu cầu 
Hệ thống thu hình phải được mua và cài đặt trên tài sản sau ngày 22 tháng 9 năm 2015 và trước khi tất cả các quỹ có sẵn cạn kiệt, Máy thu hình cũng phải được đăng ký với Sở Cảnh sát Đô thị. Số tiền giảm giá sẽ không được nhiều hơn chi của hệ thống thu hình. Chỉ có một hệ thống thu hình an ninh cho mỗi địa chỉ là đủ điều kiện. Các hệ thống thu hình an ninh phải được cài đặt bên ngoài tòa nhà. Các người nộp đơn cũng sẽ được yêu cầu để xác minh việc cài đặt hệ thống (xem lá đơn để biết đầy đủ các chi tiết)
 
Thông số Kỹ thuật Hệ thống Thu hình 

MÁY THU HÌNH KỸ THUẬT SỐ
Thông số kỹ thuật Tối thiểu Thông số kỹ thuật đề nghị
Độ phân giải thu hình
1 Megapixel  3 Megapixel
Độ phân giải màn hình 1280x720 2048x1536
Chất lượng hình Thông thường Cao
Khung hình cho mỗi giây
5 15
Lượng lưu trữ yêu cầu 200 GB mỗi máy 2.5 TB mỗi máy
MÁY THY HÌNH ANALOG Thông số kỹ thuật tối thiểu Thông số kỹ thuật đề nghị
Độ phân giải màn hình 640X480 640X480
Khung hình cho mỗi giây 5 15
Lượng lưu trữ yêu cầu 125 GB per camera 350 GB per camera
 
Hạn chế 
Những người nộp đơn phải là một chủ sở hữu hoặc người thuê nhà của một tài sản được sử dụng như là một nơi ở, kinh doanh, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận hoặc tôn giáo nằm ở Quận Columbia (D.C.). Những người nộp đơn là người thuê nhà phải cung cấp các giấy tờ từ người chủ sở hữu đồng ý cài đặt hệ thống thu hình an ninh trên tài sản. Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, Văn phòng sẽ chấp nhận các lá đơn chỉ từ những Người nộp đơn có tài sản nằm trong Vùng Cảnh sát cụ thể. Bắt đầu ngày 1 tháng 8 năm 2016, nếu ngân quỹ vẫn còn thừa, các tài sản trên khắp Quận sẽ đủ điều kiện để tham gia chương trình
 
Để xem các yêu cầu Chương trình, hãy tải xuống Yêu cầu Chương trình Khuyến khích gắn máy Thu hình An ninh cho các tờ đơn 
 
Tờ đơn
 
Đính kèm
Yêu cầu Đơn cho Chương trình Khuyến khích gắn máy Thu hình An ninh
Đơn